Yleisötilaisuudesta tehtävä ilmoitus poliisille

Lainattu teksti Helsingin poliisilaitoksen sähköpostiviestistä:

Helsingin poliisilaitos, yleisötilaisuudet:

"100 henkilön yksityistilaisuus ei vielä ole niin suuri, että siihen voisi soveltaa kokoontumislakia ja asettaa järjestyksenvalvojia. Mainitsemanne alkoholijuomien tarjoaminen yksityistilaisuudessa edellyttää alkoholilain 59 §:n mukaista ilmoitusta poliisille Alkoholilaki 59 § Yksityistilaisuus
Milloin muussa kuin 58 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa yleisessä huoneistossa järjestetään suljettu tilaisuus, on alkoholijuoman nauttiminen sallittu tilaisuudessa, jos tilaisuuden järjestäjä on tehnyt asiasta ilmoituksen poliisille.

Ilmoituksen voi tehdä internetin kautta poliisin lupahallinnon sivuilta.

Alkoholijuomien myyminen edellyttää aina aluehallintoviraston lupaa.

Jos järjestätte tämän tilaisuuden huoneistossa, jota vuokrataan ko. tilaisuuksia varten, täytyy Alkoholilain 59 §:n ilmoitus tehdä. Jos järjestätte tilaisuuden kotonanne esim. piha-alueella, on siitä mahdollisten meluhaittojen vuoksi syytä ilmoittaa naapurustoon sekä poliisille (yleisotilaisuudet.helsinki@poliisi.fi ), jolloin alueen kenttäjohtaja tietäisi tapahtumasta ennakkoon. Alkoholilain 59 § ilmoitusta ei tässä tilanteessa tarvitse tehdä, koska järjestämispaikka ei ole "yleinen huoneisto". Jos järjestätte tilaisuuden ravintolassa (olette varanneet sen omaan käyttöön), ei tilaisuudessa saa nauttia omia alkoholijuomia, ainoastaan ravintoloitsijan anniskeluluvalla myymiä juomia. Tästäkään ei Alkoholilain 59 § ilmoitusta tarvitse tehdä."

Helsingin poliisilaitos, yleisötilaisuusasiat
yleisotilaisuudet.helsinki@poliisi.fi , 0295 47 4401

Alkoholilaki 59§

Aluehallintovirasto

Ilmoitus poliisille huvitilaisuudesta joko paperimuodossa tai sähköisesti


Musikhaus Thomann Linkpartner

[Etusivu] [Ilmoita] [Linkit]

Frank ( Ä T ) DLC. fi

Päivitetty 18.1.2015 17:19
Copyright www.Yksityistilaisuudet.fi 2023